Silla bishop respaldo alto

$ 112.000 $ 156.200

Staub